Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Nasze OSP to nie tylko Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami.
W skład założycielski oraz do Zarządu należą dyrektorzy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi z Wałbrzycha oraz opiekun klasy strażackiej?
Właśnie dlatego w naszych strukturach powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Klasa strażacka to klasa z przygotowaniem do matury z elementami ratownictwa medycznego i pożarnictwa. Jest to jedna z klas, które merytorycznie i praktycznie przygotowują do dalszej nauki w służbach mundurowych czy ratownictwie medycznym⛑

 

 

Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Wałbrzychu odbywają się cykliczne zajęcia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Raz w semestrze organizowane są manewry Kwalifilowanej Pierwszej Pomocy dla PSP w Jeleniej Górze – podczas manewrów uczniowie pozorują zadania i czynnie biorą udział w zajęciach.
W ramach przynależności do MDP OSP Wałbrzych uczniowie będą mieć zajęcia organizowane przez naszych ratowników – dotyczące pracy z psami, zajęcia z ratownictwa medycznego, lekcje z poszukiwań w terenie, naukę korzystania z GPS,elementy taktyki i profilowania osób zaginionych. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny.

 

Będą również młodzież przygotowywały do podstawowego kursu strażaka, który kończyć będą mogli wybrani i najbardziej zaangażowani uczniowie?‍??‍?
Uczniowie będą brać udział w konkursach wiedzy i sportowych zmaganiach strażaków na zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych?
Już teraz uczniowie pozorują naszym zespołom z psami w czasie treningów, dzięki czemu poznają również ratownictwo specjalistyczne ?
Wierzymy, że zaszczepimy w młodzieży pasję do ratownictwa, pożarnictwa i pracy na rzecz innych ludzi ?

Tę wersję logo również wykonała dla nas Ania Kułakowska – dziękujemy!

Brak możliwości komentowania.